top of page

Biljartvereniging Nooit gedacht


Sinds 1975 werd er in Dienstencentrum De Beiaard in Asten, op twee biljarts en twee beugeltafels gespeeld. Op 5 oktober 1987, werd door Thijs Berkers in De Beiaard biljartvereniging "Nooit Gedacht" opgericht. Doelstelling van deze vereniging was : op een gezellige en sportieve wijze de biljartsport beoefenen. Door de eerste elf leden werd aanvankelijk in een onderlinge competitie gespeeld. In 1998 werd besloten nieuwe wegen in te slaan met "Nooit Gedacht", het ledental was toen 17. Aan deelname waren (en zijn nog steeds) voorwaarden verbonden, zo moet men 50 plusser en of WAO'er zijn. Door deze nieuwe opzet, zoals deelname aan regionale competities en toernooien werd de vereniging aantrekkelijker voor veel mensen. In zeer korte tijd groeide het ledental tot 35 vrouwen en mannen. In de regio staat "Nooit Gedacht" bekend als een gezellige en kwalitatief goede vereniging. Reden dat zich steeds meer aspirant leden aanmelden.

bottom of page