top of page

Beste sportvrienden en vriendinnen,

 

2E GOLF CORONA

Naar aanleiding van de nieuwe ontwikkelingen betreffende het Corona gebeuren, zijn wij met het Dagelijks Bestuur er ons terdege van bewust de juiste verantwoording te nemen t.a.v. al onze leden, maar ook de rest van eenieder om ons heen.

Dit brengt het volgende met zich mee:

Op de eerste plaats moet ten aller tijden de gezondheid van de mens CENTRAAL staan, wat inhoud dat wij genoodzaakt zijn tot de volgende stappen over te gaan.

1         Alle activiteiten betreffende het biljarten vanuit de naam Nooitgedacht uit te stellen tot na Nieuwjaar.

2.        Dus de competitie hopen we weer vanaf Januari op te kunnen starten.

3.        Dit geld ook voor de nederlaagtoernooien  welke mogelijk voor dit seizoen in zijn geheel zullen worden geschrapt

4.        Ook het Open Asten Libre Toernooi staat daarmee nog ver buiten beeld betreffen dit seizoen.

Wij hopende dat U allen begrip heeft voor deze situatie waarmee ook wij te doen hebben, maar dat we wel als we het hanteren, dat we dan als ouderen onder elkaar de belangrijkste stap gezet hebben, om iedereen zo gezond mogelijk door deze probleem periode heen te loodsen. Wij als dagelijks Bestuur hebben meermalen contacten betreffende deze moeilijk tijd.

ALSTUBLIEFT HOUD U ALLEN ZOVEEL MOGELIJK AAN DEZE REGELS EN DAN HOPEN WIJ U ALLEN ZO COMPLEET MOGELIJK TERUG TE MOGEN ZIEN IN ONS CLUBHUIS DE BEIAARD NA NIEUWJAAR.

Namens het Dagelijks Bestuur, Paul Joosten Secretaris, 

Geachte biljartliefhebbers(sters),

Ter informatie omtrent de Coronacrisis en het RIVM, en hoe nu verder.

Het DB van Nooitgedacht is het volgende voor dit moment overeengekomen:

De jaarvergadering zal worden gehouden onder voorbehoud op Donderdag 08 Oktober aanvang 14.00 uur.

Dan ook onder voorbehoud hopen we de competitie weer op te starten op 20 Oktober. Het aanvangen van de Nederlaagtoernooien kan eveneens onder voorbehoud vanaf 02 November.

Meer inzicht in wedstrijden en toernooien komen dan ter tafel.

 

Eventuele heropening Beiaard Clubhuis Nooitgedacht ligt in volledige handen en VERANTWOORDING BIJ DE GEMEENTE ASTEN. De vermoedelijke planning staat op 23 Augustus. Wel moet voor eenieder duidelijk zijn dat er gezien de huidige verduidelijking betreffen de Coronavirus dat met terdege moet letten op zichzelf en op andere om zo een verder besmetting zoveel in te perken.

Hopende op deze besluiten welke wij op gronde van gezondheid hebben moeten nemen op uw begrip.

Op 08 September hebben wij als DB een vervolggesprek met de Gemeente omtrent het nieuwe Gemeenschapshuis.

Verdere info daarover komt t.z.t.

Namens het D.B. Nooit gedacht,  .Gerard Verdeuzeldonk voorzitter, Paul Joosten Secretaris en Gerard Van Oosterhout Penningmeester.


24-07-2020

Beste biljart(s)ters,

Er zijn nog geen mededelingen gedaan voor inschrijving van het open Asten libretoernooi. Als het toernooi aanvangt, krijgen jullie persoonlijk bericht. 

Wat er bij inschrijven staat is een tijdelijke invulling. Wanneer er kan worden ingeschreven, zullen de datums worden aangepast in dit formulier. 

Beste Biljarters,

Overname De Beiaard door de gemeente.

Sedert 01-07-2020 is de gemeente Asten de uitbater tot aan de nieuwbouw opening Gemeenschapshuis in de Kerkstraat.

De data die de gemeente heeft aangegeven betreffende de opening is  gezien de aankomende vakantie periode 23 augustus.

Wel wordt er strikt door de gemeente de corona regels van de RIVM in acht genomen.

Dit wil dan zeggen dat bij onverwachte berichtgevingen de data van de opening kan worden herzien.

Ook de penningen zullen als vanouds doorlopen, de gemeente heeft dit zo overgenomen van René Martens.


Alle informatie betreffende heropening zullen op onze website geplaatst.

Kijk op de site of informeer bij het dagelijks bestuur.

 

De link naar de website van de ASBB is te vinden onder 'contact'.

Ons rekeningnummer vind je hier

bottom of page